Podporujeme náhradní rodiče a všechny jejich děti, přijaté i vlastní.

Vlaštovky z. s.

Poslání:

Jsme organizace, poskytující poradenství, konzultace, vzdělávání, prevenci a další služby určené rodině.

Specificky se zaměřujeme zejména na děti v náhradní rodinné péči, ale staráme se o rodinu komplexně, tudíž poskytujeme služby jak rodičům, pěstounům, tak dětem přijatým, ale i vlastním.

Důležitým bodem je pro nás efektivní pomoc pěstounské rodině, tudíž pomoc cílená dle aktuálních potřeb dítěte i rodiny.


Cíle:         
- Pečující náhradní rodina, která dokáže naplňovat potřeby dítěte a budovat zdravou identitu

- Zvyšování kompetencí náhradních rodičů prostřednictvím vzdělávání, ale také vzájemným sdílením zkušeností

- Bezpečnost kontaktu dětí s biologickými rodiči

 

Naše cílová skupina je:

- Osoby pečující (pěstouni, poručníci)

- Osoby v evidenci (pěstouni na přechodnou dobu)

- Děti žijící v náhradní rodinné péči, ale také vlastní děti náhradních rodičů

- Rodina jako celek, tj. všechny osoby žijící ve společné domácnosti s osobami pečujícími či osobami v evidenci, kteří jsou neodmyslitelnou součástí rodinného systému

- Rodiče dítěte vyrůstajícího v náhradní rodině, která má s námi uzavřenu dohodu u výkonu PP
 

Zásady činnosti:

- Jako prioritu vnímáme nejlepší zájem dítěte (čl.3 Úmluvy o právech dítěte), ačkoliv dohoda o výkonu pěstounské péče je uzavíraná s pěstounem (náhradním rodičem).

- Klíčový pracovník zjišťuje názor dítěte, naslouchá mu a respektuje jeho názor.

- Spolupráce s náhradními rodiči je postavena na partnerském přístupu.

- Zaměstnanci dodržují etický kodex sociálních pracovníků ČR.

 

Kopii pověření KÚ (seznam činností ) k výkonu sociálně-právní ochrany naleznete v Dokumentech.

 

 

Důvody vzniku

Jelikož jsem sama pěstounka, pociťovala jsem po novele zákona o SPOD určitou nejistotu, kdy se celá koncepce vnímání pěstounů změnila, kdy nám přibyly práva a povinnosti. Proto jsem se sama potřebovala nějak zorientovat a přemýšlela jsem, jak bych mohla pomoci pěstounům s podobnými pocity. Tak vzniklo naše sdružení, kde by se mohli pěstouni setkávat tak, aby jim bylo spolu dobře a současně aby se vypořádali přijatelným způsobem s touto řadou legislativních změn. Těšíme se tedy i na Vás, pokud se chcete přidat.

Šárka Šimšová

Děkujeme sponzorům

Podpořili nás:

Ing. Radim Škvára - tlumočík, překladatel anglického a slovenského jazyka poskytl naší organizaci finanční příspěvek na chod oragnizace.

   Podpořit nás můžete i Vy zasláním libovolné částky na číslo účtu 2600567448/2010

Za projev solidarity mnohokrát děkujeme.Kontakt

Vlaštovky z.s.

Komárovice 9
Kelč
75643

604243812