Vlaštovky z.s.

Komárovice 9
Kelč
75643

Kanceláře:
Sokolská 520/26, Přerov
tel: 723 010 082
Zd.Fibicha 287, Valašské Meziříčí
tel: 604 243 812

vlastovky-nrp@seznam.cz

Novinky

Od února zahajujeme 2 kurzy pro náhradní rodiče, které budou probíhat v uzavřené skupině ve...

PF 2024

21.12.2023 21:41
Přejeme Vám příjemné prožité vánočních svátků a mnoho štěstí, zdraví a spokojenosti v roce...
 
PROSÍME, máme barvu červenou. Milí přátelé, rádi bychom pro naše děťátka v náhradní rodinné...
Publikace byla podpořena z Evropského sociálního fondu, a proto je k dispozici zdarma. Celkový...
V sobotu 28.5. se předsedkyně spolku zúčastní Dne rodin, které pořádá Dům dětí a mládeže v Bílovci...

PF 2022

21.12.2021 10:38
Přejeme všem klidné a pohodové vánoční dny a ať se v novém roce sejdeme opět ve zdraví plni elánu,...
V rámci týdne pěstounství Vás zveme na besedu v příjemném prostředí kavárny Peťkafé
Přijďte s námi strávit příjemné odpoledne. Těšíme se na Vás.... ;-)
Před více než rokem jsme spustili ojedinělý projekt, který cílí na posilování terapeutických...
1 | 2 | 3 >>
Vlaštovky z. s

       Poslání:

    Zaměřujeme se zejména na zajištění stabilního rodinného prostředí pro dítě v náhradní rodinné péči a důležitá je pro nás efektivní pomoc pěstounské rodině, tudíž pomoc cílená dle aktuálních potřeb dítěte i rodiny

Jako prioritu vnímáme nejlepší zájem dítěte.

    Cíle:

 • Pečující náhradní rodina, která dokáže naplňovat potřeby dítěte a budovat či podporovat pozitivní vztahy a zdravou identitu
 • Zvyšování kompetencí náhradních rodičů prostřednictvím vzdělávání a také vzájemným sdílením zkušeností
 • Bezpečnost kontaktu dětí s biologickými rodiči
 • Pokud je to možné, bezpečný návrat dítěte do původní rodiny

     Cílová skupina:

 • Děti žijící v náhradní rodinné péči
 • Osoby pečující -pěstouni, poručníci a osoby v evidenci -pěstouni na přechodnou dobu, kteří mají pobyt spádově v kraji zlínském, olomouckém, moravskoslezském a jihomoravském
 • Každé dítě, které se cítí v ohrožení a požádá o pomoc, jak nás kontaktovat najdete zde
 • Každý dospělý, který by potřeboval pomoc se sociálně právní ochranou dětí

     Zásady činnosti:

 • Dohoda o výkonu pěstounské péče je uzavíraná s pěstounem, jako prioritu vnímáme nejlepší zájem dítěte svěřeného do jeho péče.
 • Klíčový pracovník zjišťuje názor dítěte, naslouchá mu a respektuje jeho názor
 • Spolupráce s náhradními rodiči je postavena na partnerském přístupu
 • Zaměstnanci se řídí etickým kodexem sociálních pracovníků ČR.

    Činnosti vykonávané na základě pověření k výkonu sociálně-právní ochrany:

 • Pořádání v rámci poradenské činnosti přednášek a kurzů zaměřených na řešení výchovných, sociálních a jiných problémů souvisejících s péčí o dítě a jeho výchovou
 • Uzavírání dohod o výkonu pěstounské péče
 • Poskytování výchovné a poradenské péče osobě pečující, s níž pověřená osoba uzavřela dohodu o výkonu pěstounské péče, při výkonu pěstounské péče a sledování výkonu pěstounské péče, pokud osoba pečující o tuto službu požádá, je pověřená osoba povinna výchovnou a poradenskou péči poskytnout.


Důvody vzniku

Jelikož jsem sama pěstounka, pociťovala jsem po novele zákona o SPOD určitou nejistotu, kdy se celá koncepce vnímání pěstounů změnila, kdy nám přibyly práva a povinnosti. Proto jsem se sama potřebovala nějak zorientovat a přemýšlela jsem, jak bych mohla pomoci pěstounům s podobnými pocity. Tak vzniklo naše sdružení v roce 2013, kde by se mohli pěstouni setkávat tak, aby jim bylo spolu dobře a současně aby se vypořádali s řadou témat, která mají společná.  Dnes jsme již zapsaným spolkem, trochu jsme se rozrostli, ale i tak zůstáváme menší regionální organizací s pověřením pro výkon SPOD ve čtyřech krajích (zlínský, olomoucký, moravskoslezský a jihomoravský). Těšíme se tedy i na Vás, pokud se chcete přidat.

Šárka Šimšová

Zvýšení kvality a udržitelnosti systému pěstounské péče na přechodnou dobu 

aneb Podpora specifických terapeutických dovedností při péči o starší děti či děti s následky vývojového tramatu

Projekt začal 1. 3. 2020 a skončí 30. 6. 2022. Více informací zde: Plakát
Jak se nám daří naplňovat myšlenku a cíle projektu si můžete přečíst zde: Dětem pomáháme
Praktické uplatnění léčivých principů terapeutického rodičovství očima projektové terapeutky z moravskoslezského kraje, její dílčí zprávu si můžete přečíst zde: Článek PPPD - Horáčková msk
Dotyková terapie je také součástí našeho projektu pro přechodné pěstouny, naše terapeutka paní Barbora Lichnovská je právě odborníkem pro toto metodu a v rámci našeho projektu s ní pracuje. 
O potřebě příjemného doteku proto uvádíme tyto 3 články zde: Článek o potřebě příjemného doteku - 1.díl
Článek o potřebě příjemného doteku - 2.díl a ještě poslední šlánek s doporučenímii Co můžeme dělat? Článek o potřebě příjemného doteku - 3.díl
 
V závěru projektu vznikla publikace, která zpracovává témata terapeutického rodičovství v PPPD, komplexního vývojového traumatu u dětí, které sem přicházejí. Sleduje fungování systému PPPD v českých podmínkách a zabývá se niternými potřebami aktérů v PPPD. Upozorňuje na zásadní momenty naší vlastní praxe s touto profesí. Můžete ji získat buď v tištěné podobě pouze za doručovací náklady nebo jako e-knihu ve formátu pdf  zdarma ke stažení zde: Most do bezpečí aneb PPPD zblízka Více info v záložce NOVINKY nebo DOKUMENTY

Děkujeme sponzorům

Podpořili nás:

Ing. Radim Škvára - tlumočík, překladatel anglického a slovenského jazyka poskytl naší organizaci finanční příspěvek na chod oragnizace.

   Podpořit nás můžete i Vy zasláním libovolné částky na číslo účtu 2600567448/2010

Za projev solidarity mnohokrát děkujeme.

Hledáme sponzory

Jsme nezávislá organizace a neustále hledáme nové příležitosti, jak rozšiřovat svoji působnost a nabídku pro pěstouny a jejich rodiny.
Obracíme se proto na Vás s žádostí o spolupráci a sponzorství, jež může mít různou podobu - např. dárkové šeky, finanční příspěvek, věcný dar nebo formu dle Vašeho návrhu či požadavku. Finančně nás můžete podpořit zasláním libovolné částky na číslo účtu 2600567448/2010. Darovací smlouva k využití daňového zvýhodnění je zde.