Vlaštovky z.s.

Komárovice 9
Kelč
75643

Kanceláře:
Sokolská 520/26, Přerov
tel: 723 010 082
Zd.Fibicha 287, Valašské Meziříčí
tel: 604 243 812

vlastovky-nrp@seznam.cz

Publikace "Most do bezpečí aneb pěstounská péče na přechodnou dobu zblízka"

01.07.2022 15:22

Publikace byla podpořena z Evropského sociálního fondu, a proto je k dispozici zdarma. Celkový počet kusů je omezen, proto není radno čekat. Pokud vám stačí e-kniha, naleznete ji v záložce "DOKUMENTY"

Pokud máte raději tištěnou podobu knihy, je možné se domluvit na osobním odběru na našich pobočkách ve Valašském Meziříčí či v Přerově, nebo pokud zde nemáte cestu, zasíláme i poštou, pokud si uhradíte doručovací náklady. Vždy je nutné se osobně dohodnout s Mgr. Šárkou Šimšovou na adrese: sarka.simsova@seznam.cz, nebo telefonicky na č. 604 243 812

Pohybujete se v oblasti náhradní rodinné péče a pracujete s přechodnými pěstouny? Anebo o PPPD máte povědomí a chtěli byste se o této profesi dozvědět více? 

I odborníci, pro které je NRP známý terén, se občas potýkají s otázkami, zda je žádoucí, aby dítě po odchodu z PPPD udržovalo se svými přechodnými pěstouny nadále kontakt. Jindy řeší otázku, jak nastavit proces předávání dítěte, aby byli všichni spokojení a dítě přechod zvládlo bez úhony. Občas přicházejí otázky, zda má PPPD smysl u starších dětí. Čím více se touto sférou zabýváme, tím více otázek se vynořuje. Nás toto uvažování inspirovalo k psychologickému výzkumu. Chtěli jsme více porozumět aspektům PPPD, nahlédnout na problematické body, kterým je potřeba věnovat více pozornosti, a stejně tak pojmenovat přínosy a dobrou praxi této jedinečné profese.

Z našeho úsilí vzešla kniha. Zpracovává témata terapeutického rodičovství v PPPD, komplexního vývojového traumatu u dětí v PPPD, fungování systému PPPD v českých podmínkách, či potřeb aktérů v PPPD. Upozorňuje na zásadní momenty naší vlastní praxe s touto profesí a nastavuje jí zrcadlo. 

Chtěli bychom proto oslovit kolegy pracující v náhradní rodinné péči z řad úřadů, které PPPD koordinují, z řad doprovázejících organizací či subjektů, které vedou odborné přípravy žadatelů o NRP, a nabídnout jim tuto publikaci jako bohatý zdroj inspirace. Stejně tak může být užitečná zájemcům o NRP či účastníkům odborných příprav.