PF 2022

21.12.2021 10:38

Přejeme všem klidné a pohodové vánoční dny a ať se v novém roce sejdeme opět ve zdraví plni elánu, dobré nálady a naděje. jménem kolektivu zaměstnanců zdraví Šárka Šimšová, předsedkyně organizace.