Vlaštovky z.s.

Komárovice 9
Kelč
75643

Kanceláře:
Sokolská 520/26, Přerov
tel: 723 010 082
Zd.Fibicha 287, Valašské Meziříčí
tel: 604 243 812

vlastovky-nrp@seznam.cz

Nabízené služby

 •   Uzavírání dohod o výkonu pěstounské péče - aktuálně máme volnou kapacitu pro přijetí nových pěstounských rodin

 • Vzdělávání pro pěstouny

 • Facilitace případových konferencí

 • Asistovaný kontakt

 • Psychologické služby

 • Speciálně pedagogické služby

 • Arteterapie

 • Práce s klientem terapeutickou metodou MY BACKPACK

Nabízíme uzavření dohody s naší organizací a doprovázení pěstounských rodin. Máme pověření k uzavírání dohod o výkonu pěstounské péče (dle §48 odst.2 zákona č.359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí) v třech krajích - zlínský, olomoucký a moravskoslezský.

 

Náhradním rodičům, což jsou všichni pěstouni, ale také osvojitelé, příbuzenská pěstounská péče, pěstouni na přechodnou dobu, nabízíme spolupráci v profesionálním týmu - což chápeme tak, že pěstouni jsou jeho důležitou součástí.

Všichni máme stejný cíl a to je NEJLEPŠÍ ZÁJEM DÍTĚTE, ti kteří se podílejí na tvorbě stabilního prostředí pro dítě jsou rovnocenní partneři. Do takového týmu patří: Dítě, náhradní rodiče, sociální pracovník SPOD, klíčový pracovník doprovázející organizace, biologická, čí širší rodina dítěte, učitel, lékař, odborný lékař, terapeut, poradce, právní zástupce, a další poskytovatelé služeb.

Proto se snažíme v tomto velkém a mnohdy až nepřehledném týmu najít společný cíl, kterému zcela rozumí především rodina a dítě a pak se snažíme zajistit, aby tento cíl byl všem členům týmu společný.

Doprovázení pěstounských rodin

Balíček služeb pro pěstouny a jejich děti obsahuje:

 1. Zákonem stanovené vzdělávání orientované na rozvoj rodičovských kompetencí a posílení praktických dovedností pěstounů v rozsahu 24 hodin ročně.

Toto bude realizováno formou:

 • víkendových setkávání za účasti celé rodiny, kde bude zajištěn program pro děti a rodiče zvlášť, ale také příjemně strávené společné chvíle v příjemném prostředí
 • formou účasti na Vámi zvolených kurzech
 • formou účasti na námi organizovaných kurzech v dopoledních či odpoledních hodinách
 • v případech vyžadujících zvláštní přístup i formou individuálních konzultací (nad rámec předepsaných kontaktů s klíčovým pracovníkem)
 1. Zajištění respitní péče - možnost využít plně svůj nárok na dovolenou pěstouna
 • Tábor pro děti v období hlavních prázdnin v délce trvání 14 dní
 • Dle dohody možnost hlídání dětí v mateřském centru pro vyřízení nezbytných záležitostí (návštěvy u soudu, lékařské vyšetření pěstounů apod.)
 • Příspěvek na úhradu vámi vybraného tábora
 1. Kontakt s klíčovým pracovníkem minimálně 6 x ročně
 • Zajištění spolupráce s pracovnicí OSPOD, předávání si informací
 • Konzultace zprávy klíčového pracovníka s pěstouny a společné stanovování dosažitelných cílů do individuálního plánu ochrany dítěte
 1. Zprostředkování odborné pomoci alespoň 2x ročně
 • Zajištění odborníka vždy na míru dle aktuálních potřeb
 • Poradenství pro děti i rodiče dle potřeb a zájmu dítěte
 1. Podpora vztahů či kontaktu s biologickou rodinou přijatého dítěte
 • Zajištění asistovaného kontaktu s biologickou rodinou dítěte
 • Nastavení jasných pravidel bezpečného kontaktu
 • Tvorba knihy života s klíčovým pracovníkem či s vámi
 • Podpora identity dítěte k zdárnému vývoji tvorbě budoucnosti
 1. Setkávání pěstounů a společné sdílení zkušeností s péčí o svěřené i vlastní děti
 • Dle zájmu pravidelné setkávání rodičů a jejich dětí v mateřském centru cca 1 x měsíčně
 • Zajištěno bude hlídání dětí – zábavné aktivity pro ně
 • Pořádání akcí jako např. – Mikuláš, karneval pro děti, tvůrčí dílničky, kino, apod.

V případě, že vás naše nabídka zaujala, kontaktujte nás, rádi se sejdeme osobně a zodpovíme vaše případné dotazy. Těšíme se na spolupráci.