Vlaštovky z.s.

Komárovice 9
Kelč
75643

Kanceláře:
Sokolská 520/26, Přerov
tel: 723 010 082
Zd.Fibicha 287, Valašské Meziříčí
tel: 604 243 812

vlastovky-nrp@seznam.cz

Novinky

https://tn.nova.cz/clanek/pestounka-sla-bych-do-toho-znovu.html
Dne 18.11. 2014 proběhlo v Mateřském centru Sluníčko v Přerově další vzdělávání pěstounů na téma...
Další vzdělávání pěstounů proběhlo 3. 9. 2014 v MC Sluníčko v Přerově tentokrát na téma " Jak...
Dne 3. 7. 2014 proběhlo v prostorách MC Sluníčko, Sokolská 26, Přerov vzdělávání na téma "Energie...
Vlaštovkám bylo 9. 5. 2014 vydáno pověření k výkonu sociálně-právní ochrany dle zákona SPOD. Byly...
Máme nové logo, tak se těšíme, že se tento první náčrt bude líbit i vám, stajně jako nám a bonus...
Dnes jsem si přečetla na netu: Jaro je tu, v Opavě se objevila první vlaštovka. Hlavní...
Tak jako vlaštovky lepí svá hnízda, stejně tak pěstouni stmelují mnohdy nesourodé skupinky...
<< 1 | 2 | 3
Vlaštovky z. s

Poslání:

Jsme organizace, poskytující poradenství, konzultace, vzdělávání, prevenci a další služby určené rodině.

Specificky se zaměřujeme zejména na děti v náhradní rodinné péči, ale staráme se o rodinu komplexně, tudíž poskytujeme služby jak rodičům, pěstounům, tak dětem přijatým, ale i vlastním.

Důležitým bodem je pro nás efektivní pomoc pěstounské rodině, tudíž pomoc cílená dle aktuálních potřeb dítěte i rodiny.

Jako prioritu vnímáme nejlepší zájem dítěte (čl.3 Úmluvy o právech dítěte).

Cíle:

-          Pečující náhradní rodina, která dokáže naplňovat potřeby dítěte a budovat zdravou identitu

-          Zvyšování kompetencí náhradních rodičů prostřednictvím vzdělávání, ale také vzájemným sdílením zkušeností

-          Bezpečnost kontaktu dětí s biologickými rodiči

-          Pokud je to možné, bezpečný návrat dítěte do původní rodiny

Cílová skupina:

-          Osoby pečující (pěstouni, poručníci) a osoby v evidenci (pěstouni na přechodnou dobu), kteří bydlí v dosahu cca 60 km od našich poboček v Přerově a ve Valašském Meziříčí.

-          Rodina jako celek, tj. všechny osoby žijící ve společné domácnosti s osobami pečujícími či osobami v evidenci, kteří jsou neodmyslitelnou součástí rodinného systému (děti žijící v náhradní rodinné péči, vlastní děti náhradních rodičů)

-          Rodiče dítěte vyrůstajícího v náhradní rodině, se kterou máme uzavřenu Dohodu

Zásady činnosti:

-          Dohoda o výkonu pěstounské péče je uzavíraná s pěstounem, ale jako prioritu vnímáme nejlepší zájem dítěte v jeho péči.

-          Klíčový pracovník zjišťuje názor dítěte, naslouchá mu a respektuje jeho názor.

-          Spolupráce s náhradními rodiči je postavena na partnerském přístupu.

-          Zaměstnanci se řídí etickým kodexem sociálních pracovníků ČR.


Důvody vzniku

Jelikož jsem sama pěstounka, pociťovala jsem po novele zákona o SPOD určitou nejistotu, kdy se celá koncepce vnímání pěstounů změnila, kdy nám přibyly práva a povinnosti. Proto jsem se sama potřebovala nějak zorientovat a přemýšlela jsem, jak bych mohla pomoci pěstounům s podobnými pocity. Tak vzniklo naše sdružení v roce 2013, kde by se mohli pěstouni setkávat tak, aby jim bylo spolu dobře a současně aby se vypořádali přijatelným způsobem s touto řadou legislativních změn.  Dnes jsme již zapsaným spolkem, trochu jsme se rozrostli, ale i tak zůstáváme menší regionální organizací s pověřením pro výkon SPOD ve třech krajích (zlínský, olomoucký a moravskoslezský). Těšíme se tedy i na Vás, pokud se chcete přidat.

Šárka Šimšová

Zvýšení kvality a udržitelnosti systému pěstounské péče na přechodnou dobu 

aneb Podpora specifických terapeutických dovedností při péči o starší děti či děti s následky vývojového tramatu

Projekt začal 1. 3. 2020 a skončí 30. 6. 2022. Více informací zde: Plakát
Jak se nám daří naplňovat myšlenku a cíle projektu si můžete přečíst zde: Dětem pomáháme
Praktické uplatnění léčivých principů terapeutického rodičovství očima projektové terapeutky z moravskoslezského kraje, její dílčí zprávu si můžete přečíst zde: Článek PPPD - Horáčková msk
Dotyková terapie je také součástí našeho projektu pro přechodné pěstouny, naše terapeutka paní Barbora Lichnovská je právě odborníkem pro toto metodu a v rámci našeho projektu s ní pracuje. 
O potřebě příjemného doteku proto uvádíme tyto 3 články zde: Článek o potřebě příjemného doteku - 1.díl
Článek o potřebě příjemného doteku - 2.díl a ještě poslední šlánek s doporučenímii Co můžeme dělat? Článek o potřebě příjemného doteku - 3.díl
 
V závěru projektu vznikla publikace, která zpracovává témata terapeutického rodičovství v PPPD, komplexního vývojového traumatu u dětí, které sem přicházejí. Sleduje fungování systému PPPD v českých podmínkách a zabývá se niternými potřebami aktérů v PPPD. Upozorňuje na zásadní momenty naší vlastní praxe s touto profesí. Můžete ji získat buď v tištěné podobě pouze za doručovací náklady nebo jako e-knihu ve formátu pdf  zdarma ke stažení zde: Most do bezpečí aneb PPPD zblízka Více info v záložce NOVINKY nebo DOKUMENTY
 

Děkujeme sponzorům

Podpořili nás:

Ing. Radim Škvára - tlumočík, překladatel anglického a slovenského jazyka poskytl naší organizaci finanční příspěvek na chod oragnizace.

   Podpořit nás můžete i Vy zasláním libovolné částky na číslo účtu 2600567448/2010

Za projev solidarity mnohokrát děkujeme.

Hledáme sponzory

Jsme nezávislá organizace a neustále hledáme nové příležitosti, jak rozšiřovat svoji působnost a nabídku pro pěstouny a jejich rodiny.
Obracíme se proto na Vás s žádostí o spolupráci a sponzorství, jež může mít různou podobu - např. dárkové šeky, finanční příspěvek, věcný dar nebo formu dle Vašeho návrhu či požadavku. Finančně nás můžete podpořit zasláním libovolné částky na číslo účtu 2600567448/2010. Darovací smlouva k využití daňového zvýhodnění je zde.