Podporujeme náhradní rodiče a všechny jejich děti, přijaté i vlastní.

ZVÝŠENÍ KVALITY A UDRŽITELNOSTI SYSTÉMU PĚSTOUNSKÉ PÉČE NA PŘECHODNOU DOBU

aneb Podpora specifických terapeutických dovedností při péči o starší děti či děti s následky vývojového tramatu

Projekt začal 1. 3. 2020 a skončí 30. 6. 2022. Více informací zde: Plakát
Jak se nám daří naplňovat myšlenku a cíle projektu si můžete přečíst zde: Dětem pomáháme
Praktické uplatnění léčivých principů terapeutického rodičovství očima projektové terapeutky z moravskoslezského kraje, její dílčí zprávu si můžete přečíst zde: Článek PPPD - Horáčková msk
Dotyková terapie je také součástí našeho projektu pro přechodné pěstouny, naše terapeutka paní Barbora Lichnovská je právě odborníkem pro toto metodu a v rámci našeho projektu s ní pracuje. 
O potřebě příjemného doteku proto uvádíme tyto 3 články zde: Článek o potřebě příjemného doteku - 1.díl
Článek o potřebě příjemného doteku - 2.díl a ještě poslední šlánek s doporučenímii Co můžeme dělat? Článek o potřebě příjemného doteku - 3.díl
 
 
 

Vlaštovky z. s

Poslání:

Jsme organizace, poskytující poradenství, konzultace, vzdělávání, prevenci a další služby určené rodině.

Specificky se zaměřujeme zejména na děti v náhradní rodinné péči, ale staráme se o rodinu komplexně, tudíž poskytujeme služby jak rodičům, pěstounům, tak dětem přijatým, ale i vlastním.

Důležitým bodem je pro nás efektivní pomoc pěstounské rodině, tudíž pomoc cílená dle aktuálních potřeb dítěte i rodiny.

Jako prioritu vnímáme nejlepší zájem dítěte (čl.3 Úmluvy o právech dítěte).

 

Cíle:

-          Pečující náhradní rodina, která dokáže naplňovat potřeby dítěte a budovat zdravou identitu

-          Zvyšování kompetencí náhradních rodičů prostřednictvím vzdělávání, ale také vzájemným sdílením zkušeností

-          Bezpečnost kontaktu dětí s biologickými rodiči

-          Pokud je to možné, bezpečný návrat dítěte do původní rodiny

 

Cílová skupina:

-          Osoby pečující (pěstouni, poručníci) a osoby v evidenci (pěstouni na přechodnou dobu), kteří bydlí v dosahu cca 60 km od našich poboček v Přerově a ve Valašském Meziříčí.

-          Rodina jako celek, tj. všechny osoby žijící ve společné domácnosti s osobami pečujícími či osobami v evidenci, kteří jsou neodmyslitelnou součástí rodinného systému (děti žijící v náhradní rodinné péči, vlastní děti náhradních rodičů)

-          Rodiče dítěte vyrůstajícího v náhradní rodině, se kterou máme uzavřenu Dohodu

 

Zásady činnosti:

-          Dohoda o výkonu pěstounské péče je uzavíraná s pěstounem, ale jako prioritu vnímáme nejlepší zájem dítěte v jeho péči.

-          Klíčový pracovník zjišťuje názor dítěte, naslouchá mu a respektuje jeho názor.

-          Spolupráce s náhradními rodiči je postavena na partnerském přístupu.

-          Zaměstnanci se řídí etickým kodexem sociálních pracovníků ČR. 

Důvody vzniku

Jelikož jsem sama pěstounka, pociťovala jsem po novele zákona o SPOD určitou nejistotu, kdy se celá koncepce vnímání pěstounů změnila, kdy nám přibyly práva a povinnosti. Proto jsem se sama potřebovala nějak zorientovat a přemýšlela jsem, jak bych mohla pomoci pěstounům s podobnými pocity. Tak vzniklo naše sdružení v roce 2013, kde by se mohli pěstouni setkávat tak, aby jim bylo spolu dobře a současně aby se vypořádali přijatelným způsobem s touto řadou legislativních změn.  Dnes jsme již zapsaným spolkem, trochu jsme se rozrostli, ale i tak zůstáváme menší regionální organizací s pověřením pro výkon SPOD ve třech krajích (zlínský, olomoucký a moravskoslezský). Těšíme se tedy i na Vás, pokud se chcete přidat.

Šárka Šimšová

Děkujeme sponzorům

Podpořili nás:

Ing. Radim Škvára - tlumočík, překladatel anglického a slovenského jazyka poskytl naší organizaci finanční příspěvek na chod oragnizace.

   Podpořit nás můžete i Vy zasláním libovolné částky na číslo účtu 2600567448/2010

Za projev solidarity mnohokrát děkujeme.Kontakt

Vlaštovky z.s.

Komárovice 9
Kelč
75643

Sokolská 520/26, Přerov
Sokolská 593/26, Valašské Meziříčí

+420 604 243 812