Ing. Hana Jurajdová, Ph.D., DiS.

Supervizorka organizace

Externí spolupracovnice