Vlaštovky z.s.

Komárovice 9
Kelč
75643

Kanceláře:
Sokolská 520/26, Přerov
tel: 723 010 082
Zd.Fibicha 287, Valašské Meziříčí
tel: 604 243 812

vlastovky-nrp@seznam.cz

Mgr. Cyril Maliňák

Supervizor organizace

 

Vystudoval Teologickou a Filozofickou fakultu UP Olomouc. Během studií absolvoval studijní stáž na Vídeňské univerzitě, dále roční pobyt ve Francii zaměřený mimo jiné na sociální práci. Zúčastnil se opakovaně různých vzdělávacích programů např. měsíčního studijního pobytu na Akademii Hermanna Gmeinera v Innsbrucku pro řídící pracovníky v organizacích NRP, dále měsíčního programu Management and Leadership pro ředitele SOS dětských vesniček, garantovaného SOS Kinderdorf International, probíhajícího v různých zemích Evropy. Absolvoval pětiletý, psychoterapeutický, sebezkušenostní, integrativní výcvik SUR pod supervizí prof. PhDr. Stanislava Kratochvíla CSc. 23 let se profesně pohybuje v oblasti NRP, dříve na pozici ředitele SOS dětské vesničky Chvalčov, později jako regionální ředitel SOS dětských vesniček pro Zlínský a Olomoucký kraj, kde koordinoval a zajišťoval celkový rozvoj jednotlivých služeb zaměřených na ohrožené dítě, realizovaných SOS dětskými vesničkami ve Zlínském a Olomouckém kraji v reakci na potřeby jednotlivých lokalit (sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, nízkoprahová centra a podpora pěstounské péče), v současnosti jako ředitel programů doprovázení pěstounských rodin pro celou ČR. 23 let je v úzkém kontaktu s pěstounskými rodinami, jimž zajišťuje odbornou podporu a doprovázení. Profesně se zaměřuje na komplexní oblast práce s ohroženými dětmi a na podporu pěstounské péče. V souvislosti se svou profesí navštívil řadu zemí Evropy, v rámci pracovních stáží zaměřených na studium místních systémů NRP (Rakousko, Německo, Itálie, Polsko, Estonsko, Litva, Maďarsko, Chorvatsko, Kypr a Turecko) Jako lektor PRIDE (licencovaný systém příprav a vzdělávání zájemců o NRP) vedl přípravy žadatelů o NRP pro různé krajské úřady ČR, lektoruje pro MPSV a další organizace v ČR. Školí sociální pracovníky KÚ, MěÚ (OSPOD), neziskových organizací, pracovníky škol a dalších institucí. Je frekventantem supervizního výcviku Českého institutu pro supervizi (od roku 2018). Poskytuje supervize organizacím v sociální sféře a školství. Specializuje se na supervize managementu, týmové a případové supervize sociálních pracovníků v oblasti práce s rodinou.