My Backpack

22.04.2016 20:12

Nabízíme pěstounům a jejich dětem podpůrný nástroj - metodu My Backpack, která pomáhá s dětmi bezpečně mluvit o těžkých tématech, jakými jsou např. události spojené s odchodem z původní rodiny do rodiny nové. Metoda pomáhá dětem pochopit svůj příběh, přijmout minulost.

S metodou má osvědčení pracovat Mgr. Bronislava Valentová a Mgr. Šárka Šimšová.

www.mybackpack.cz/