Vlaštovky z.s.

Komárovice 9
Kelč
75643

Kanceláře:
Sokolská 520/26, Přerov
tel: 723 010 082
Sokolská 593/26, Valašské Meziříčí
tel: 604 243 812

vlastovky-nrp@seznam.cz

Mgr. Bronislava Valentová

Mgr. Bronislava Valentová

Speciální pedagog, klíčový sociální pracovník

Telefon: +420 723 010 082

mail: valentova.konzultace@seznam.cz

Celý svůj profesní život jsem zasvětila práci v pomáhajících organizacích zabývajících se pomocí znevýhodněným dětem i dospělým.

Mé profesní působení začalo v Ústavu sociální péče v Ostravě, kde jsem jako vychovatelka vedla výchovnou skupinu klientů s kombinovanými vadami. Z důvodu zájmu o tento obor jsem nastoupila na Ostravskou univerzitu a vystudovala jsem bakalářský studijní obor Speciální pedagogika pro vychovatele. Mé působení v oboru přerušila mateřská dovolená.

Po dvou letech jsem nastoupila do občanského sdružení Centrum setkávání, kde bylo mou náplní práce naučit klienty základním sociálním dovednostem. Práce s touto skupinou klientů mě natolik zaujala, že jsem po další mateřské dovolené nastoupila jako asistentka pedagoga při práci se zdravotně znevýhodněnou žákyní v ZŠ. Po odchodu této žákyně ze vzdělávacího procesu jsem na této ZŠ zůstala v pracovní pozici „školní speciální pedagog“ kde mou náplní práce bylo poradenství, krizová intervence ale i práce s třídními kolektivy, pedagogy i rodiči. Po celou dobu mého působení ve školství jsem se také intenzivně věnovala oblasti prevence rizikového chování a působila jsem jako školní metodik prevence.

V letech 2009-2011 jsem si rozšiřovala své vědomosti a doplnila vzdělání na Masarykově univerzitě v Brně v magisterském studijním programu Speciální pedagogika.

Kromě řádného studia na VŠ a odborných kurzů, jsem absolvovala několik sebezkušenostních výcviků, které mě naučily pracovat se zpětnou vazbou, úctou a sebeúctou. (Např.  Sebezkušenostní (psychoterapeutický) výcvik (SUR),  Minimalizace šikany, Sociálně psychologický tréninkový program)

V letech 2015-2018 jsem spolupracovala s UP Olomouc a vzdělávací agenturou Zřetel s.r.o.. a v rámci DVPP jsem lektorovala kurzy určené pro pedagogické pracovníky.

Spolupracuji také s Dětským centrem Domeček z Ostravy,které poskytuje zdravotní služby a zaopatření dětem zpravidla do 3 let věku, které nemohou vyrůstat v rodinném prostředí, zejména dětem týraným, zanedbávaným, zneužívaným a ohroženým ve vývoji nevhodným sociálním prostředím, nebo dětem zdravotně postiženým.  Zde se rovněž podílím na vzdělávání zaměstnaců a pěstounů..

Jsem terapeutkou metody My Backpack viz  www.mybackpack.cz

Jsem facilitátor případových konferencí a certifikovaný mediátor.