Vlaštovky z.s.

Komárovice 9
Kelč
75643

Kanceláře:
Sokolská 520/26, Přerov
tel: 723 010 082
Sokolská 593/26, Valašské Meziříčí
tel: 604 243 812

vlastovky-nrp@seznam.cz

Mgr. Šárka Šimšová

Mgr. Šárka Šimšová

Speciální pedagog, terapeut

Telefon: +420 604 243 812

mail: sarka.simsova@seznam.cz

Do poručnické péče jsme spolu s manželem přijali dvě děti, které jsem poznala, když jsem několik let pracovala v dětském domově. Máme dvě dospělé dcery. Jedna z nich, Barbora, stála při zrodu tohoto sdružení, je sociální pedagožka. Jako dobrovolník nám na víkendových akcích či odpoledních aktivitách pomáhá i přijatá, dnes již dospělá dcera Nikola, která má úžasný cit pro práci s dětmi.

Tato osobní zkušenost v oblasti péče o děti v náhradní rodině mě natolik zaujala, že jsem se začala hlouběji zajímat o další možnosti i dále se odborně vzdělávat.

Absolvovala jsem výcvik v Dyadické vývojové terapii ( institut Natama v Praze, 95 h), kde jsem pochopila principy terapeutického rodičovství.

Výcvik v metodě MY BACKPACK - zpracování příběhu dítěte v NRP, zejména prožité ztráty spojené s přechodem z rodiny do pěstounské péče.

Výcvik v ARTETERAPII (Akademie Alternativa Olomouc, 480 h).

Výcvik "lektor PRIDE" (250 hodin), který organizovalo MPSV, program je zaměřený na přípravu lektorů pro přípravy nových zájemců o pěstounství a také na následné vzdělávání pěstounů. V rámci tohoto projektu jsem ve dvojici s kolegou Mgr.Cyrilem Maliňákem lektorovali již několik skupin zájemců o NRP v různách krajích.

Používám metody artefiletiky – prožitková výtvarná technika s cílem sebepoznání a osobnostního rozvoje.

Lektoruji pravidelně pěstouny dle požadavků různých neziskových organizací či OSPOD.

Spolupracuji se Sdružením Rodina sv. Zdislavy z Rožnova p.Radhoštěm, věnuji se zde lektorování pěstounů, ale i práci s dětmi, kdy zajišťujeme výchovně-vzdělávací program pro děti na víkendových setkáních i mimo ně. Také od roku 2015 lektoruji přípravy nových zájemců o náhradní rodinnou péči. Sdružení získalo veřejnou zakázku Zlínského kraje na rok 2015-2016.

Spolupracuji také s o.s. Kukačka z Ostravy, kde rovněž zajišťuji poradenství a vzdělávání pěstounů.

Rovněž poskytuji supervize zaměstnancům ZDVOP při DC Domeček v Ostravě.