Vlaštovky z.s.

Komárovice 9
Kelč
75643

Kanceláře:
Sokolská 520/26, Přerov
tel: 723 010 082
Zd.Fibicha 287, Valašské Meziříčí
tel: 604 243 812

vlastovky-nrp@seznam.cz

Jana Čiháková

Jana Čiháková

Sociální pracovník

klíčový pracovník pro oblast Valašské Meziříčí a okolí

Telefon: 606 774 046

mail: cihakovavm@seznam.cz

Celý svůj profesní život se pohybuji v sociální oblasti a pomáhám řešit situace dětí i dospělých, kteří se ocitli v obtížné rodinné či sociální situaci. V oblasti ochrany práv dětí mám praxi 21 let, z toho 15 let jako sociální pracovnice pro náhradní rodinnou péči, oddělení sociálně-právní ochrany dětí. Oblast náhradní rodinné péče za tuto dobu prošla zásadními legislativními a systémovými změnami a na jejich ověřování v praxi jsem se podílela. Měla jsem možnost také nahlédnout do systému náhradní rodinné péče v Nizozemí a tato zkušenost pro mě byla inspirující a motivující pro další práci s náhradními rodinami a dětmi, které z různých důvodů nemohou vyrůstat ve své vlastní rodině. Absolvovala jsem řadu kurzů a výcviků, např. výcvik krizové intervence (50 hod.), výcvik telefonní krizové intervence (100 hod,.), výcvik facilitace případových konferencí (48 hod.), výcvik speciálních technik sociální terapie a práce s traumatizovaným dítětem (64 hod.) a řadu dalších kurzů zaměřených na práci s náhradní  a biologickou rodinou a samozřejmě i s dítětem samotným, které je pro mě vždy prioritním klientem. Mám přehled o službách pro náhradní rodiny, orientuji se v právní problematice NRP, mám zkušenosti se  zastupováním dětí u soudu.

Ze státní správy jsem odešla z vlastního rozhodnutí a své zkušenosti  teoretické i  praktické  nabízím při podpoře a doprovázení  pěstounských rodin, jak dlouhodobých, tak na přechodnou dobu. Jsem přesvědčena, že svěření dítěte do náhradní rodiny, pokud už  nemůže vyrůstat v rodině vlastní, je v převážné většině případů tím nejlepším řešením pro dítě. Náročné práce pěstounů si velmi vážím.