„Využití arteterapie v pěstounské péči na přechodnou dobu“

27.06.2016 09:58

Pořádáme vzdělávání pro naše pěstouny (PPPD)

Termín: 29. 6. 2016

Dopolední blok: 9:00 – 12:00 hod.

Arteterapie s dětmi v náhradní rodinné péči a možnosti jejího využití v PPPD.

Odpolední blok: 13.00 – 16.00 hod.

Společné sdílení zkušeností metodou Bálintovské skupiny, která pomáhá řešit aktuální otázky a problémy pěstounské péče na přechodnou dobu.

Lektor: Mgr. Šárka Šimšová, Mgr. Bronislava Valentová