Vlaštovky z.s.

Komárovice 9
Kelč
75643

Kanceláře:
Sokolská 520/26, Přerov
tel: 723 010 082
Zd.Fibicha 287, Valašské Meziříčí
tel: 604 243 812

vlastovky-nrp@seznam.cz

Výroční zpráva za rok 2013 - vloni proběhly tři akce

04.04.2014 09:19

Činnost občanského sdružení Vlaštovky za rok 2013

Úvodem …

Jsme nestátní nezisková organizace, poskytující poradenství, konzultace, vzdělávání, prevenci, mediační služby určené rodině.

Specificky se zaměřujeme zejména na děti v náhradní rodinné péči, ale staráme se o rodinu komplexně, tudíž poskytuje služby jak rodičům, tak dětem přijatým, ale i vlastním. Důležitým bodem je pro nás efektivní pomoc, tudíž pomoc cílená dle aktuálních potřeb dítěte i rodiny ušitá na míru. Zajišťujeme programy pro rodiče i děti.

Sdružení vzniklo 3. 4. 2013 s cílem sdružování rodin a dětí, také pro podporu všech náhradních rodičů a jejich přijatých i vlastních dětí. Naším přesvědčením je, že každé dítě potřebuje rodinu. Odehrály se určité změny s přijetím novely 401/2012 Sb., která upravuje zákon 359/1999 Sb., kdy se celá koncepce vnímání pěstounské péče změnila a pěstounům přibyly práva a povinnosti. Zároveň se otevřela možnost dostat co nejvíce dětí do rodin a tedy pryč z ústavní péče. Přemýšleli jsme, jak bychom mohli pomoci zejména dětem najít nové rodiče a jak prezentovat např. i laické veřejnosti, že pěstounství stojí za to, protože děti patří do rodin.

 

Činnost …

Naše aktivity v tomto roce směřovaly především na osvětu pěstounské péče, informování o nastalých změnách, získání důvěry, zapsání do podvědomí veřejnosti, případně získání sponzorů či jen příznivců organizace.

  1. akce „Májové setkání s Vlaštovkami

První akce sdružení proběhla ve Velkém Újezdě u Olomouce. Během víkendového setkání, které proběhlo ve dnech 18. 5. – 19. 5. 2013, kde se sešlo sedm rodin s dětmi. Náplní tohoto setkání byly společenské hry, sportovní aktivity, dramatické a výtvarné činnosti. Společně trávený čas přispěl k otevření diskuse o problematice pomoci dětem, které přišly o rodinné zázemí. Sdílením svých osobních zkušeností si dokázaly rodiny navzájem zodpovědět otázky, týkající se výchovy nejen vlastních dětí.

 

  1. akce „Výlet Vlaštovek kolmo“

Další akce proběhla 5. 7. – 7. 7. 2013 v Kelči-Komárovicích, jednalo se o cyklo-turistický víkend. Během setkání jsme s rodinami podnikli jednodenní cestu na kolech z Komárovic na hrad Starý Jičín a zpět, což bylo celkem asi 45 km. Náročnost trasy byla přizpůsobena dětem a podporovala soudržnost rodin a vzájemné pomoci s péčí o děti. Po absolvování projížďky všichni rádi usedli k zapálenému ohni a při uvolněné atmosféře prožili příjemně společný čas.

Pozvánka: Začínáme 5. července 2013

Ani ty rozhodně nesmíš chybět na průzkumném 1. výjezdu na hrad Starý Jičín z Komárovic

Odjezd 6.7. v 9 h ráno – prezence již den předem. Vezměte si něco na oheň a všichni aspoň 1 hudební nástroj

Povalíme tudy: Němetice, Hustopeče n.B., Vysoká, Starojická Lhota a zpátky je to delší

                                                      srdečně zve občanské sdružení Vlaštovky

 

  1. akce „Letní týdenní pobyt rodičů s dětmi“

Akce se konala v srpnu v táborové základně ve Valšově. Rodiny si užily týden v čisté přírodě Jeseníků. Díky bohatému programu, na kterém se podíleli všichni účastníci, si odnesli spoustu společných zážitků a zažili dobrodružství. Zúčastnilo se 14 rodin, z nichž byly dvě pěstounské. Došlo ke sdílení zkušeností a rozvoji sociálních dovedností. Vznikla nová přátelství, která pokračují i po ukončení akce.

 

Všechny akce byly organizovány bez nároku na mzdu. Veškeré náklady spojené s konáním si plně hradili účastníci sami.

V příštím roce bychom chtěli aktivněji pracovat s pěstounskou rodinou a profesionalizovat činnost sdružení. K uskutečnění tohoto cíle jsme se rozhodli zažádat o pověření k výkonu sociálně právní ochrany dítěte. Aktivity by měly být více směřovány k pěstounským rodinám.