Letní tábor pro děti v období hlavních prázdnin

03.03.2014 16:04

V období letních prázdnin připravujeme tábor pro děti z rodin, které s námi mají uzavřenou dohodu.

Program a případné téma tábora je zatím překvapením hlavně pro děti: "Vše se včas dozvíš" :-D