Vlaštovky z.s.

Komárovice 9
Kelč
75643

Kanceláře:
Sokolská 520/26, Přerov
tel: 723 010 082
Sokolská 593/26, Valašské Meziříčí
tel: 604 243 812

vlastovky-nrp@seznam.cz

Co nového v pěstounské péči na přechodnou dobu

01.03.2017 10:00

Termín setkání: 8. 3. 2017 od 9:00 – 13:00 hod.

Místo konání: MC Sluníčko, Sokolská 26, Přerov

Účastníci budou společným sdílením zkušeností a metodou Bálintovské skupiny řešit aktuální otázky a problémy pěstounské péče na přechodnou dobu.

Seznámení s výstupy semináře Olomouckého kraje na téma: Profesní role a kompetence; Průběh pěstounské péče na přechodnou dobu od převzetí dítěte po ukončení; Specializace pěstounů na přechodnou dobu; Přechod dítěte z pěstounské péče na přechodnou dobu do následné péče.

Seznámení s úpravami metodik Zlínského kraje: zejména psaní zpráv o dítěti a další…

Lektor: Mgr. Šárka Šimšová, Jana Čiháková, Mgr. Bronislava Valentová