Vlaštovky z.s.

Komárovice 9
Kelč
75643

Kanceláře:
Sokolská 520/26, Přerov
tel: 723 010 082
Zd.Fibicha 287, Valašské Meziříčí
tel: 604 243 812

vlastovky-nrp@seznam.cz

Aktuální podzimní nastavení služeb doprovázení – s ohledem na COVID 19

22.10.2020 11:03

S platností od 22.října 2020 do odvolání jsme přizpůsobili poskytování služeb takto:

Doprovázení

Upřednostňujeme konzultace s rodinou realizovat telefonicky, či on-line formou. Vždy se snažíme mluvit se všemi členy rodiny.

V případě akutního problému v rodině, či jiné potřeby se setkat osobně, je možné zvolit alternativně návštěvu u rodiny doma, domluvit se na setkání venku, ideálně např. u domu, v zahradě apod.

Je možné konzultaci realizovat také v kancelářích naší organizace

Vždy přitom platí povinnost mít roušku, a dodržovat základní hygienická pravidla, je-li to možné, udržovat vzdálenost 2 metry.

V případě potřeby úzce spolupracujeme a koordinujeme s OSPOD.

Kontakty s rodinou dítěte

Upřednostňujeme kontakty s rodiči po nezbytně nutnou dobu realizovat telefonicky, či on-line formou, pokud to lze a je to technicky proveditelné.

Setkávání s biologickými rodiči dítěte nelze úplně zakázat, ale je dobré se vždy dohodnout individuálně. Zejména posoudit všechny rizikové faktory a společně nastavit co nejbezpečnější pravidla či formy kontaktu.

Vzdělávání

Prezenční forma vzdělávání je do odvolání zrušena a aktuálně nabízíme e-learningové kurzy na různá témata, jako službu od jiných organizací. Nabídku témat naleznete zde:

https://nahradka.cz/index.php/vzdelavani-on-line

https://www.podzamci.cz/…477

https://www.sluzbypestounum.cz/…ng/

V případě, že vás nějaké téma osloví, kontaktujte svého klíčového pracovníka

Také nabízíme jako alternativu četbu knih z naší knihovny, seznam knih naleznete na našem webu zde: https://www.vlastovky-nrp.cz/dokumenty/

Odborná pomoc

Lze dohodnout individuálně pomoc psychologa v akutních a rizikových situacích v rodině, opět se upřednostňuje forma telefonická či on-line. Důležité je zde aktuální vyhodnocení rizika a individuální domluva se svým klíčovým pracovníkem.

Respitní péče

Pomoc při zajištění osobní péče o svěřené dítě (tzv. krátkodobé hlídání) lze čerpat pouze z uznatelných důvodů (lékařské vyšetření, nemoc, pobyt v nemocnici, soudní jednání).

Dlouhodobý respit (14 dní ročně, tzv. dovolená pěstouna) aktuálně nelze čerpat.

 

V Kelči dne 22.10.2020

                                                                       Mgr. Šárka Šimšová, předsedkyně organizace