Vlaštovky z.s.

Komárovice 9
Kelč
75643

Kanceláře:
Sokolská 520/26, Přerov
tel: 723 010 082
Zd.Fibicha 287, Valašské Meziříčí
tel: 604 243 812

vlastovky-nrp@seznam.cz

Aktuálně - nastavení služeb doprovázení - rozvolňování omezení

11.05.2020 08:29

Vzhledem k postupnému uvolňování omezujících opatření souvisejících
s epidemiologickou situací v ČR se můžeme i my pomalu začít vracet do plného režimu poskytování našich služeb.

Od 11.5. je možný osobní kontakt klíčových doprovázejících pracovníků a psychologů se svými klienty.  Tento kontakt bude realizován za dodržení zvýšených hygienických opatření (dezinfekce rukou, zakrytá ústa i nos, rozestup min. 2 metry). Pokud však bude mít osoba pečující či osoba v evidenci oprávněnou obavu z osobního kontaktu (patří do tzv. rizikové skupiny ona sama, jí svěřené dítě či osoba bydlící ve společné domácnosti) budeme toto respektovat a kontakt bude i nadále možno realizovat telefonicky.

Vzdělávání do konce června probíhá pouze alternativní formou (e-learning, studium literatury, audio, video, případně individuální vzdělávání).

Pomoc při zajištění osobní péče o svěřené dítě (tzv. krátkodobé hlídání) lze již čerpat z uznatelných důvodů (lékařské vyšetření, nemoc, pobyt v nemocnici, soudní jednání), za předpokladu, že osoba, kterou si pěstoun pro hlídání sám vyhledá nepatří do rizikové skupiny a bude dodržovat zvýšené bezpečnostní opatření.

Dlouhodobý respit (14 dní ročně, tzv. dovolená pěstouna) zatím nelze čerpat, bude upřesněno, ale předpokládá se uvolnění od 1.července 2020.

Mgr. Šárka Šimšová, předsedkyně organizace

V Kelči dne 11.5.2020